fbpx

TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI

Trường Nhật ngữ Akamonkai được thành lập vào tháng 7 năm 1985, là trường Nhật ngữ hoạt động lâu đời với hơn 1.000 học viên từ 25 quốc gia trên thế giới thường xuyên theo học. Hiện tại, trường có 2 khu học xá và 4 ký túc xá nằm ở Nippori – Tokyo. Với đội ngũ tất cả giảng viên ưu tú đang dốc toàn lực hỗ trợ các bạn học viên đã nhập học để các bạn có thể đạt được mục tiêu của mình, Akamonkai hướng đến mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực có thể hoạt động sôi nổi trên khắp thế giới.

CHI PHÍ BAN ĐẦU

Khóa học

2 năm

1 năm 9 tháng

1 năm 6 tháng

1 năm 3 tháng

Năm 1

Phí tuyển sinh

20.000 yên

20.000 yên

20.000 yên

20.000 yên

Phí nhập học

40.000 yên

40.000 yên

40.000 yên

40.000 yên

Học phí

620.000 yên

620.000 yên

620.000 yên

620.000 yên

Phí thiết bị

40.000 yên

40.000 yên

40.000 yên

40.000 yên

Tổng

720.000 yên

720.000 yên

720.000 yên

720.000 yên

Năm 2

Học phí

620.000 yên

465.000 yên

310.000 yên

155.000 yên

Phí thiết bị

40.000 yên

30.000 yên

20.000 yên

10.000 yên

Tổng

660.000 yên

495.000 yên

330.000 yên

165.000 yên

Tổng

1.380.000 yên

1.215.000 yên

1.050.000 yên

885.000 yên

HỌC BỔNG VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

  • Học bổng MEXT 48.000 yên/năm học
  • Học bổng của quỹ học bổng Kyouritsu Maintenance 60.000 yên/tháng/năm
  • Học bổng quỹ giáo dục quốc tế 50.000 yên/tháng/năm
  • Học bổng Mabuchi 10.000 yên/tháng/năm
  • Học bổng của tổ chức phi lợi nhuận LSH Asia 100.000 yên/lần
  • Học bổng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc 100.000 yên/lần

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Địa chỉ: 2-54-4 Nishi Nippori, Arakawa Ku, Tokyo, 116 0013
  • Contact: Tel: 03 3806 6106    Fax: 03 3806 6223
  • Website: http://www.akamonkai.ac.jp/

 

 

28 Tháng Hai, 2020
X
Đăng ký tư vấn