fbpx

Khóa học tại trung tâm

Đăng ký trước khi khoá học bắt đầu để nhận được ưu đãi học phí nha các bạn !!!

KHOÁ PREMIUM

(Từ N5 đến N1)

6 tháng/cấp độ

– Học kèm với 100% GV Nhật
– Giáo viên người Việt trợ giảng,hỗ trợ 24/24
– Lớp học từ 3 học sinh
– Được ưu đãi 20% đối với tất cả các chương trình du học, việc làm
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Tặng tài khoản học online trọn đời

20.000.000 đ
14.900.000 đ

(Giá trên tính cho mỗi cấp độ N)

KHOÁ VIP

(Từ N5 đến N1)

6 tháng/cấp độ

– Học kèm với 70% GV Nhật
– Giáo viên người Việt trợ giảng, hỗ trợ 24/24
– Lớp học từ 5-7 học sinh
– Được ưu đãi 10% đối với tất cả các chương trình du học, việc làm
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Tặng tài khoản học online 1 năm

15.000.000 đ
9.900.000 đ

(Giá trên tính cho mỗi cấp độ N)

KHOÁ CẤP TỐC

(N5, N4)

3 tháng/cấp độ

– Học 5 buổi/tuần (mỗi buổi 3h).
– Giáo viên người Việt hỗ trợ 24/24.
– Lớp học tối đa 15 học sinh.
– Giảm 20% nếu đăng ký chươngtrình du học, việc làm.
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT.
– Tặng tài khoản học online 06 tháng.

8.000.000 đ
4.900.000 đ

(Giá trên tính cho mỗi cấp độ N)

KHOÁ BASIC

(N5, N4)

6 tháng/cấp độ

– Giáo viên người Việt hỗ trợ 24/24
– Lớp học tối đa 15 học sinh
– Giáo viên Nhật dạy giao tiếp
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Được ưu đãi 10% đối với tất cả các
– chương trình du học, việc làm

6.600.000 đ
4.500.000 đ

(Giá trên tính cho mỗi cấp độ N)

KHOÁ BASIC

(N3)

6 tháng/cấp độ

– Giáo viên người Việt hỗ trợ 24/24
– Lớp học tối đa 15 học sinh
– Giáo viên Nhật dạy giao tiếp
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Được ưu đãi 10% đối với tất cả các
– chương trình du học, việc làm

7.200.000 đ
4.900.000 đ

 

KHOÁ BASIC

(N2)

6 tháng/cấp độ

– Giáo viên người Việt hỗ trợ 24/24
– Lớp học tối đa 15 học sinh
– Giáo viên Nhật dạy giao tiếp
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Được ưu đãi 10% đối với tất cả các
– chương trình du học, việc làm

8.000.000 đ
5.900.000 đ

 

Chương trình N5

KHOÁ BEGIN 1

– Thời gian học: 2 tháng
– Học 2 bảng chữ cái & 7 bài Minna
– 30% học với giáo viên người Nhật
– Giáo trình: Minna no Nihongo
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Lớp học tối đa 15 học sinh

2.200.000 đ
1.700.000 đ

(Giá trên đã bao gồm giáo trình)

KHOÁ BEGIN 2

– Thời gian học: 2 tháng
– Học từ bài 8 đến bài 16
– 30% học với giáo viên người Nhật
– Giáo trình: Minna no Nihongo
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Lớp học tối đa 15 học sinh

2.200.000 đ
1.700.000 đ

(Giá trên đã bao gồm giáo trình)

KHOÁ BEGIN 3

– Thời gian học: 2 tháng
– Học từ bài 17 đến bài 25
– 30% học với giáo viên người Nhật
– Giáo trình: Minna no Nihongo
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Lớp học tối đa 15 học sinh

2.200.000 đ
1.700.000 đ

(Giá trên đã bao gồm giáo trình)

Chương trình N4

KHOÁ MEDIUM 1

– Thời gian học: 2 tháng
– Học từ bài 26 đến bài 33
– 30% học với giáo viên người Nhật
– Giáo trình: Minna no Nihongo
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Lớp học tối đa 15 học sinh

2.200.000 đ
1.700.000 đ

(Giá trên đã bao gồm giáo trình)

KHOÁ MEDIUM 2

– Thời gian học: 2 tháng
– Học từ bài 34 đến bài 41
– 30% học với giáo viên người Nhật
– Giáo trình: Minna no Nihongo
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Lớp học tối đa 15 học sinh

2.200.000 đ
1.700.000 đ

(Giá trên đã bao gồm giáo trình)

KHOÁ MEDIUM 3

– Thời gian học: 2 tháng
– Học từ bài 42 đến bài 50
– 30% học với giáo viên người Nhật
– Giáo trình: Minna no Nihongo
– Hoàn tiền nếu không đậu JLPT
– Lớp học tối đa 15 học sinh

2.200.000 đ
1.700.000 đ

(Giá trên đã bao gồm giáo trình)

X
Đăng ký tư vấn