fbpx

ほうれんそう – HORENSO 

“Rau chân vịt ” và “phương pháp làm việc nhóm của người Nhật”

🤓Chắc hẳn nhiều bạn đã biết ほうれんそう trong tiếng Nhật có nghĩa là rau chân vịt, một loại rau giàu chất dinh dưỡng rồi nhỉ. Tuy nhiên, ほうれんそう- HORENSO cũng là tên một phương pháp làm việc nhóm hiệu quả rất hiệu quả của người Nhật.
Hôm nay hãy cùng Rakuraku học và nằm lòng quy tắc làm việc này

1/ HO: HOUKOKU LÀ VIỆC BÁO CÁO

2/ REN: RENKAKU LÀ VIỆC LIÊN LẠC

3/ SO: SODAN LÀ THẢO LUẬN

Tóm lại, hourenso là phương pháp làm việc nhóm của người Nhật bao gồm: báo cáo, trao đổi và hỏi ý kiến. Đây là phương pháp truyền thống liên lạc nội bộ khi làm việc nhóm, và cũng là nét văn hóa rất đặc trưng của người Nhật.

20 Tháng Chín, 2020
X
Đăng ký tư vấn